Wist je dat…? Bijbel ondersteunt zondagsviering niet!

In de New Jersey News van 18 maart 1903 staat een artikel van priester Brady, waarin hij zegt:
Het is goed om de presbyterianen, methodisten, en alle andere christenen er aan te herinneren dat de Bijbel hen niet steunt in hun zondagsviering. De zondagsviering is een instelling van de Rooms-katholieke Kerk en zij die deze dag vieren, houden zich aan een gebod van de Katholieke Kerk.

De Catholic Virginian van 3 oktober 1917 gaf deze verklaring:
Nergens in de Bijbel staat dat Christus of de apostelen bevel gaven om de Sabbat te veranderen naar zondag… Vandaag de dag vieren de meeste christenen de zondag omdat het ons door de (rooms-katholieke) kerk buiten de Bijbel om bekend is gemaakt.

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.”
Openbaring 14:6-12