Wist je dat…? Rome zegt zelf dat zaterdag de Sabbat is!

De catechismus van de katholieke leer zegt:
Vraag; welke dag is de sabbatdag?
Antwoord; Zaterdag is de Sabbatdag.
Vraag; waarom vieren wij de zondag in plaats van de zaterdag?
Antwoord; Wij houden de zondag in plaats van de zaterdag omdat de Katholieke Kerk in het Concilie van Laodicea (336 na Christus) de heiligheid van de zaterdag veranderde naar de zondag.

Op 25 januari 1910 ontving deze catechismus de apostolische zegen van paus Pius XI. De catechisant wordt gevraagd:
Vraag: Wat is het derde gebod?
Antwoord: Het derde gebod is, “gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt.”
Vraag: Wat gebiedt het derde gebod?
Antwoord: Door het derde gebod worden wij bevolen om de zondag te heiligen.

 

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.”
Openbaring 14:6-12