S’werelds laatste waarschuwing!

De laatste waarschuwing aan de wereld staat opgeschreven in Openbaring 14:6-12.

De 3-engelenboodschap.

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog.  En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem, Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde , die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. En een andere engel volgde hen, die met den luide stem zei: als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.”

Dit is Gods’ laatste waarschuwing aan de wereld voor de tweede komst van Christus.

Staat u klaar? Kunt u blijven staan op die grote dag?

Want er staat geschreven in Maleachie 3:2

‘Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn komst standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers.’

Leave a Reply