Benauwde tijden staan voor de deur

De Tijd van Benauwdheid, die tot het einde steeds erger zal worden, staat bijna voor de deur. We hebben geen tijd te verliezen. De geest van de oorlog waart in de wereld rond. De profetieën uit Daniël 11 zijn bijna allemaal in vervulling gegaan.

Al is bovenstaande uitspraak gedaan net vóór de éérste- en tweede wereldoorlog, toch is de ‘geest van oorlog’ ook in onze tijd niet verdwenen… Satan zal strijd blijven voeren tegen Christus en Zijn trouwe volgelingen, tot hij vernietigd wordt. (Openbaring 12:17, 20:10)

De tijd van benauwdheid, een benauwdheid, zoals er niet  geweest is sinds er volken bestaan (Daniël 12:1), is nabij, maar wij lijken op de slapende meisjes (Mattheüs 25:1-13). We moeten ontwaken en de Heer Jezus vragen om Zijn eeuwige armen onder ons te houden en ons door de tijd van beproeving, die voor ons ligt, heen te dragen.

We staan op de drempel van de grootste crisis ooit. De oordelen van God Zullen elkaar snel opvolgen- branden, overstromingen en aardbevingen, oorlog en bloedvergieten-

De wereld wordt steeds wettelozer. Spoedig zal er onder de volken grote benauwdheid ontstaan… Een benauwdheid die niet zal voorbijgaan tot aan de komst van Jezus.

 

De wereld wordt steeds “wettelozer”, maar om welke wet gaat het hier eigenlijk? De wetten van de wereld, of de Eeuwige Wet van God, vastgelegd door de Vinger van God, in de Stenen Tafelen?! Het is Gods wet die wereldwijd veracht- en vergeten wordt. Zelfs onder de mensen, die belijden Christus te volgen, zijn er velen die de wetten van mensen, boven Gods duidelijke Geboden stellen en toch denken ‘God te eren’, terwijl ze Zijn Wet overtreden…

Leave a Reply