Overal zorg over de toekomst

“De tijd waarin we leven is voor ons allemaal van geweldige betekenis. Regeringsleiders en staatslieden, mensen op vertrouwensposities en met gezag, mannen en vrouwen uit alle rangen en stangen en standen die hun verstand gebruiken: ieder houdt de gebeurtenissen om ons heen nauwlettend in het oog. Ze letten op onderlinge verhoudingen tussen landen en volken. Ze zien dat alles op aarde er veel intensiever aan toe gaat. En ze beseffen dat er iets belangrijks en beslissends staat te gebeuren- dat de wereld op de rand van een enorme crisis staat.”

De rampen die op land en op zee plaatsvinden, de onsamenhangende toestand van onze maatschappij en de geruchten van oorlogen zijn onheilspellend. Ze wijzen op geweldige gebeurtenissen die op handen zijn. De machten van het kwaad bundelen en verzamelen hun krachten. Ze maken zich op voor de laatste grote crisis. Er zullen in deze wereld spoedig grote veranderingen plaatsvinden. En op het laatst zal alles snel gaan…

Deze uitspraken, die gedaan zijn láng voordat enige van ons geboren waren, geven een nauwkeurige omschrijving van de huidige situatie op aarde. En op het laatst zal alles snel gaan… Leven wij niet in deze tijd? Gaan de ontwikkelingen op het gebied van techniek, politiek, ‘religie’ en natuurgeweld niet onnavolgbaar snel? De wereld is rijp aan het worden en straks zal er geoogst worden…(Openbaring 14:14-20)

Leave a Reply