Protestanten en Katholieken trekken samen op…

Deze uitspraken gedaan en genoteerd in 1886, in een tijd waar geen enkele protestant kon geloven dat dit waarheid zou worden, is vandaag de dag, onder andere met de Oecumenische beweging een feit geworden.

Protestanten zullen vriendschappelijk de hand uitsteken naar de roomse macht. Dan zal er een wet worden aangenomen tegen de sabbat, die sinds Gods schepping geldig is. En dan zal God Zijn werk op aarde doen. “Vreemd zal Zijn werk zijn” Jesaja 28:21

Rome verandert nooit

Hoe de roomse kerk zichzelf van de beschuldiging van afgoderij kan vrijpleiten, kunnen wij niet inzien… En dat is het geloof, waar protestanten met zoveel welwillendheid hun oog op richten, dat uiteindelijk met het protestantisme één zal worden. Die eenheid komt echter niet tot stand doordat het katholicisme verandert, want Rome verandert nooit. Ze eist onfeilbaarheid op. Het protestantisme zal veranderen. Wanneer het vrijzinnige opvattingen aanneemt, komt het zover, dat ze de hand van het katholicisme zal grijpen.

Belijdende protestanten zullen een verbond sluiten met de mens van de wetteloosheid. Kerk en wereld zullen een valse eenheid vormen.

Het rooms-katholicisme in de Oude Wereld, en het afvallig protestantisme in de Nieuwe Wereld, zullen gezamenlijk beleid voeren tegen de mensen die al Gods geboden houden.