“In het begin schiep God de hemel en de aarde”

Een reservoir van Middelen

God sprak, en Zijn woorden schiepen Zijn werken in de wereld der natuur. Gods schepping is slechts een reservoir van middelen, beschikbaar voor Hem om onmiddellijk naar Zijn welbehagen te gebruiken.

“Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt,
door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.
Hij verzamelt het water van de zee als een dam,
Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers.
Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen,
laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem.”

Psalm 33:6-8