Tekens in de hemel en op de aarde

Christus legde uit, dat aan het einde van de grote vervolging door het pauselijk systeem de zon verduisterd zou worden en de maan haar schijnsel niet zou geven. Daarna zouden de sterren van de hemel vallen.

“En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.” Mattheüs 24:29

Verder zegt Hij:

“Leer van de vijgenboom deze gelijkenis; wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.” Mattheüs 24:32,33

Christus heeft tekens gegeven van Zijn komst. Hij geeft, dat wij kunnen weten wanneer Hij nabij is, voor de deur. Hij zegt van de mensen die deze tekenen zien: (Mattheüs 24:34)

“Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.”

Deze tekenen hebben zich voorgedaan. Nu weten we zeker, dat de komst van de Heer nabij is. Er heerst onrust onder de heidenen. We leven in een tijd vol verwarring. Mensenharten bezwijken uit angst voor de dingen die over de aarde zullen komen. Maar mensen die in God geloven, zullen midden in de storm Zijn stem horen, die zegt:

Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd.” Mattheüs 14:27