Een groot teken in de hemel

 

Op 23 september 2017 was het dan eindelijk zover! Het sterrenbeeld Maagd stond goed, evenals zon en maan.. De sterren en planeten maakten het geheel compleet.. Het grote teken uit Openbaring 12.

En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

 

De grote vraag is nu natuurlijk; Is er 23 september iets gebeurd in de hemel of op de aarde? We zullen het misschien nog wel eens te weten komen, maar tot op heden heb ik nog niets gehoord of gezien.. Nu is er nog een andere manier om dit visioen te bekijken.. Niet met een sterrenkijker, maar met het Woord van God! Laten wij dat gaan doen..

Voordat we naar de symboliek gaan kijken die gebruikt wordt in Openbaring 12, gaan we eerst een ander vers lezen die helemaal in het begin opgeschreven staat, namelijk Genesis 3:15. Hier zegt God tegen de slang;

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

In dit ene vers wordt de grote strijd verkondigt, die gestreden zou worden in de hemel en op aarde. Een strijd tussen satan en Gods volk, de vrouw. Tussen het nageslacht van satan en het nageslacht van de vrouw. Maar bovenal is dit natuurlijk een strijd tussen het Nageslacht van de vrouw; Jezus Christus, en de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt. Vanaf het moment dat deze woorden uit de mond van God waren gekomen, “Dat zal u de kop vermorzelen..” heeft de satan geweten dat hij vernietigd zou worden en door Wie… De satan zou er dan ook alles aan blijven doen om dat te voorkomen, al was het tegen beter weten in..

Wat in Openbaring 12 uiteengezet wordt, is wat in Genesis 3:15 voorzegt werd. Laten we dan nu Openbaring 12 verder bekijken en zien wat God ons wil vertellen..

Zoals we eigenlijk ook al in Genesis 3:15 merkten, staat een vrouw symbool voor Gods volk, zoals ook beschreven wordt in Jesaja 54:5-6

Want uw Maker is uw Man,…  Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de vrouw van de jeugd,…

Of hier, in Jesaja 26:17 wordt Gods volk precies omschreven als in Openbaring 12:2

Zoals een zwangere vrouw die op het punt staat te baren, ineenkrimpt en het uitschreeuwt in haar weeën, zo waren wij voor Uw aangezicht, HEERE.

Ook in het nieuwe testament is de vrouw, als een bruid, een bekend symbool voor Gods gemeente. 2 Korinthe 11:2 zegt;

…Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen.

De vrouw uit Openbaring 12 is ook een reine vrouw, niet zozeer omdat het volk Israël rein was, maar omdat deze vrouw bekleed was met de zon. Bekleed met licht, wat ook gezien kan worden als; bekleed met de glorie van God, zo lezen we in Psalm 104:1-2

U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult Zich in het licht als in een mantel,..

We lezen verder dat deze vrouw zwanger was en in barensnood verkeerde. Juist op dat moment verschijnt een ander teken in de hemel…

En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens…

Over deze vuurrode draak met zeven koppen en tien horens valt nogal wat te zeggen.. Mogelijk dat we hier later in een ander studie dieper op in gaan, maar voor deze overdenking volstaat het te weten dat deze macht van satan is. De satan bestaat en werkt in verschillende vormen. Hij fungeert als een individu, maar ook als een koninkrijk, bestaande uit gevallen engelen (demonen) en mensen die door de draak geleid worden… Dit ontwerp heeft de duivel ongetwijfeld afgekeken van de Grote Schepper aller dingen, want dit zien we ook terug in de opbouw van Gods gemeente of kerk; Zo lezen we bijvoorbeeld in Efeze 5:23,30

..want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.

Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.

In Openbaring 12:4 lezen we dat de draak het derde deel van de sterren van de hemel op de aarde werpt. Deze sterren staan voor engelen. De satan wist dus één derde van de engelen achter zich te krijgen in rebellie tegen God.. Dit trieste feit verkondigt gelukkig ook nog een hoopvolle boodschap, namelijk; dat tegenover elke slechte engel van satan, er twee goede, heilige, trouwe, sterke engelen van God staan! Dit mag ik zelf altijd een prettig idee vinden!

Volgende keer gaan we verder kijken naar wat er gebeurt met de vrouw en de draak in het visioen en naar wat God hierin, van te voren, aan Zijn gemeente laat weten.

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/?p=5746&preview=true