Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun,
Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft;
Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd.
Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.
Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen,
Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen.
Het geknakte riet zal Hij niet verbreken,
de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen;
naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.
Hij zal niet uitdoven, Hij zal niet geknakt worden,
totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd.
De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht.

Christus wilde aansporen tot geloof en hoop.

Hij, Christus, wilde niet gelijk zijn aan de leraars uit Zijn dagen. De praalzucht, het uiterlijk vertoon en het doen voorkomen van vroomheid wat tot uiting kwam in de priesters en Farizee├źn was niet Zijn methode. Christus zag het werk van de priesters en oversten. Juist zij, die hulp nodig hadden, die beproefd en verslagen waren, werden met afkeurende woorden en verwijt behandeld, en Hij sprak geen woord, dat het geknakte riet zou verbreken. De zwak brandende vlam van geloof en hoop wilde Hij aanmoedigen en niet doven. Hij wilde Zijn kudde leiden als een Herder; Hij wilde de lammeren in Zijn armen nemen en ze aan Zijn borst dragen.