Schepping of Evolutie.

De komende dagen gaan we de vraag stellen;

In welke God geloof ik? Geloof ik in de God van de Bijbel, die in zes dagen de hemel en de aarde schiep en op de zevende dag rustte, of geloof ik in een andere god, die door geleidelijke processen, gedurende miljarden jaren alles tot stand liet komen?

Veruit het grootste deel van de wereldbevolking vandaag-de-dag geloofd dat al het leven, de orde en regelmaat en al de schoonheid, tot stand gekomen is door toeval en door evolutie… Het is ongelooflijk hoe massaal de mensheid misleid is wat dit onderwerp betreft! Want zeg nou zelf;

Ieder weldenkend mens zal, als hij bijvoorbeeld door de woestijn loopt en daar, midden in dit levenloze, uitgestorven gebied, een houten krukje vindt, uit volle overtuiging zeggen; “Wie heeft dit krukje gemaakt en hier achter gelaten?!” Geen mens zal bedenken dat dit eenvoudige houten krukje hier toevallig ontwikkeld is…

Hoe is het dan toch mogelijk, dat als we in dit verhaal het krukje vervangen voor iets wat miljoenen malen complexer is, zoals bijvoorbeeld een grassprietje,  de massa wel geloofd dat dit zonder Maker tot stand kan komen?!

Vele ongelovigen en twijfelaars wijzen bij dit vraagstuk naar de populaire-wetenschap. Deze verkondigen via de media, maar ook door dit verplichtte onderdeel in elke onderwijs-instelling, de evolutie-leer.

In deze serie zullen we zien dat de ware wetenschap helemaal niet in conflict is met de Bijbelse overlevering uit het boek Genesis, maar eerder met de gedachte dat alles toevallig en héél langzaam tot stand gekomen is!

In het begin schiep God de hemel en de aarde…

 

Bron: Adventmedia