Men zal zeggen:
Verhoog de weg, verhoog de weg, bereid de weg,
neem elk struikelblok voor Mijn volk van de weg!
Want zo zegt de Hoge en Verhevene,
Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is:
Ik woon in de hoge hemel en in het heilige,
en bij de verbrijzelde en nederige van geest,
om levend te maken de geest van de nederigen,
en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.

Alle hinderpalen moeten uit de weg geruimd worden

Is dit niet juist het werk dat de Here ons te doen gegeven heeft in verband met degenen, die het belang zien en beseffen van het werk, dat op de aarde gedaan moet worden opdat de waarheid heerlijk kan triomferen? Iedereen die op zich neemt het pad van Gods dienstknechten te beperken, door hen te binden door menselijke beperkingen, zodat ze niet de leiding van Gods Geest kunnen volgen, hindert de vooruitgang van Gods werk. De Here zendt de boodschap; “Verwijdert de struikelblokken van de weg Mijns volk.” Alles moet worden gedaan om de invloeden tegen te gaan, die de boodschap voor deze tijd hebben tegengehouden. Er moet in korte tijd een ernstig werk gedaan worden.