Schepping of Evolutie

In dit vijfde deel over Schepping of Evolutie zal het vooral gaan over het ‘Darwinisme’ tegenover het idee van een ‘Schepper.’ De ontdekking van de genen en het D.N.A. is een enorm probleem voor de seculiere wetenschap en de aanhangers van Darwin. Hij baseerde zijn ideeën namelijk op de uiterlijke-kenmerken van de levende wezens en besefte hierbij niet dat alles dat tot uiting komt in een levend organisme, éérst vanuit de voorouders overgedragen moet zijn!

Er is nooit enig levend wezen ‘ontstaan’ zonder dat éérst alle uiterst complexe informatie, die hiervoor nodig is, geschreven was in de ‘boeken’ van het D.N.A!!!

Elke variatie binnen een soort is alleen mogelijk als de genen dit als mogelijkheid aanbieden…

Kijk en zie hoe groot het geloof van de evolutionist eigenlijk is…terwijl de bijbel-vaste gelovige ondersteuning vindt in de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen!

 

 

Bron: Adventmedia