Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;
want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?

Satan geoordeeld door zijn eigen voorstelling van gerechtigheid

Satan zal geoordeeld worden door zijn eigen voorstelling van gerechtigheid. Hij pleitte dat elke zonde haar straf zou ontvangen. Als God zou nalaten te straffen, was Hij volgens satan geen God van waarheid of recht. Satan zal het oordeel ondergaan, dat God naar zijn eigen zeggen moest voltrekken.