En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

Het ware Fundament

Het woord Petrus wil zeggen ‘rotssteen’. Christus bedoelde niet Petrus als de rots waarop Hij Zijn gemeente zou gronden. Zijn woorden “deze rots” waren van toepassing op Hemzelf als het fundament van de christelijke kerk.