Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.

Op de tweesprong

Het kruis staat waar de weg zich splitst. Het ene is het pad van gehoorzaamheid dat naar de hemel leidt. Het andere leidt naar de brede weg, waarop de mens gemakkelijk kan gaan met zijn last van zonde en verderf, maar die naar de ondergang leidt.