En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.
En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven.

Het kruis een centrum in de wereld

Het kruis staat op zichzelf als een groot centrum in de wereld. Het vindt geen vrienden, maar maakt ze. Het schept zijn eigen helpers. Christus stelt voor, dat de mensen Gods mede-arbeiders zullen worden. Hij maakt mensen tot Zijn werktuigen om alle mensen tot Zich te trekken. Een goddelijk werktuig voldoet alleen door Zijn werking van herscheppende macht op het menselijk hart, waardoor de mensen Gods mede-arbeiders worden.