Want met dit doel heb ik ook geschreven: dat ik uw beproefdheid te weten zou komen, of u in alles gehoorzaam bent.
Degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook; want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen.
Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

Verschaf satan geen voordeel

Er zijn in de strijd met satanische machten momenten, die bepalen of de overwinning aan Gods kant dan wel aan de kant van de vorst van deze wereld valt. Als zij, die aan deze strijd deelnemen, niet klaar wakker zijn, ernstig, waakzaam, biddend om wijsheid en wakend in de gebeden… blijft satan overwinnaar, terwijl hij verslagen had kunnen worden door de legers des Heren… Gods getrouwe wachters mogen de boze machten geen voordeel verschaffen…