Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent.
Ik hoop echter dat u zult inzien dat wij niet verwerpelijk zijn.
En ik bid tot God dat u geen kwaad doet; niet opdat wij beproefd blijken te zijn, maar opdat u het goede doet, ook al lijken wij dan verwerpelijk.
Want wij kunnen niets doen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid.

Satans kleine wiggen

Zij die geen tijd hebben om aandacht aan hun eigen ziel te schenken, om zichzelf dagelijks te onderzoeken of zij in de liefde Gods zijn en zich in het licht plaatsen, zullen tijd hebben gehoor te geven aan de suggesties van satan en het uitwerken van zijn plannen. Satan zal ongemerkt binnendringen door middel van kleine wiggen, die breder worden bij het dieper graven. De speciale plannen van satan zullen in deze tijd in het bijzondere werk van God gebracht worden.