Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft,
ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden –
en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,
opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

De bezielende macht van Christus

Zoals God Christus uit de dood heeft opgewekt, opdat Hij leven en onsterfelijkheid aan het licht zou brengen door het evangelie, om zo zijn volk van hun zonde te redden, zo heeft Christus gevallen mensen opgewekt uit de geestelijke dood, door hun harten levend te maken door Zijn liefde en hun harten te vullen met hoop en blijdschap.

Een onderwerp voor studie in de eeuwigheid

De mens zal heel de eeuwigheid nodig hebben om het verlossingsplan te kunnen begrijpen. Het zal zich stukje bij beetje voor hen ontvouwen; hier een weinig, daar een weinig.