Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart,
u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Onder inspiratie van de Geest, stelt de apostel Petrus christenen voor als mensen, die hun ziel hebben gereinigd door gehoorzaamheid aan de waarheid. De Geest, die in de menselijke geest werkt en deze verlicht, schept geloof in God. In de schrift wordt gezegd dat geloof een gave van God is, machtig tot zaligheid, dat het hart verlicht van degenen die naar waarheid zoeken als naar verborgen schatten.

Zuivere liefde is eenvoudig in haar werking en gescheiden van elk ander werkend beginsel. Wanneer deze liefde gepaard gaat met aardse drijfveren en zelfzuchtige belangen, houdt ze op zuiver te zijn.