Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Het grootste werk in de wereld.

Al het goede in mannen en vrouwen is de vrucht van het werk van de Heilige Geest. De Geest leert ons gerechtigheid in ons leven te openbaren. Het grootste werk dat in onze wereld gedaan kan worden, is het verheerlijken van God door het karakter van Christus uit te leven. God zal alleen diegenen vervolmaken, die bereid zijn het eigen IK te doden.

Zij die dit willen doen, kunnen zeggen;

Toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij!