Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.
Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro,
ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.

1 Korinthe 3:11-13

Het Goud van geloof is onvergankelijk.

Het maakt alle verschil welk materiaal gebruikt wordt voor de bouw van het karakter. De langverwachte dag van God zal spoedig het werk van ieder mens beproeven. “Hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken”. Zoals vuur het verschil openbaart tussen goud, zilver, kostbare stenen en hout, hooi of stro, zo zal de dag des oordeels de karakters beproeven en het verschil aantonen tussen karakters gevormd naar de gelijkenis van Christus en karakters gevormd naar de gelijkenis van het zelfzuchtige hart. Dan zal alle zelfzucht, alle valse godsdienst, tevoorschijn komen. Het waardeloos materiaal zal worden verteerd, maar het goud van waarachtig, eenvoudig, nederig geloof zal nooit zijn waarde verliezen. Het kan nooit verteerd worden, want het is onvergankelijk.

Een enkel uur van overtreding zal een groot verlies blijken, terwijl de vreze des Heren het begin van alle wijsheid zal blijken te zijn!

De genoegens van genotzucht zullen als stro vergaan, terwijl het goud van standvastige beginselen, ten koste van alles gehandhaafd, voor altijd zal blijven bestaan.