Wanneer we in de zomer de bomen van een verafgelegen bos zien, bekleed met een prachtig groen kleed, kunnen we misschien niet het verschil ontdekken tussen de wintergroene en de winterkale bomen. Maar als de winter nadert, en de vorst hen in zijn ijzige greep houdt, onderwijl de winterkale bomen berovend van hun prachtige bladeren, zijn de wintergroene bomen makkelijk te onderscheiden. Zo zal het ook zijn met hen, die wandelen in nederigheid en niet vertrouwen op zichzelf, maar bevend de hand van Christus vastklemmen. Zij, die vol zelfvertrouwen zijn en rekenen op hun volmaakte karakter, verliezen hun onrechte gewaad en gerechtigheid als de stormen van beproeving losbarsten. De ware rechtvaardigen, die God oprecht liefhebben en vrezen, dragen het kleed van Christus’ gerechtigheid, zowel in voorspoed als in tegenspoed!

Zelfverloochening, zelfopoffering, weldadigheid, vriendelijkheid, liefde, geduld, kracht en christelijk vertrouwen zijn de dagelijkse vruchten die zichtbaar zijn in het leven van hen, die werkelijk met God verbonden zijn. Hun daden worden misschien niet aan de wereld bekend gemaakt, maar dagelijks strijden ze met de boze en behalen kostelijke overwinningen over verzoeking en zonde. Plechtige beloften worden vernieuwd en waar gemaakt door kracht, die verkregen wordt door ernstig gebed en voortdurend waken. De enthousiasteling ontdekt de strijd niet van deze stille werkers, maar het oog van Hem, die de verborgenheden van het hart ziet, bemerkt goedkeurend elke poging die in onderworpenheid en zachtmoedigheid wordt gedaan. De tijd van beproeving zal het zuivere goud van liefde en geloof in het karakter openbaren. Wanneer beproevingen en benauwdheden de gemeente treffen, wordt de standvastige ijzer en de warme genegenheid van de ware volgeling van Christus ontwikkeld.

Het doet ons leed dat zovele belijdende christenen misleid worden door de valse en bedrieglijke theorie dat ze zo volmaakt zijn. Het is zo moeilijk hen los te maken van dit bedrog en hen op de rechte weg te leiden. Ze hebben er naar gestreefd het uiterlijk voorkomen aangenaam te maken, terwijl de innerlijke versiering, de zachtmoedigheid en nederigheid van Christus ontbreekt. De tijd van beproeving zal over allen komen. Terwijl velen jarenlang dachten veilig te zijn, zullen dan ontdekken dat ze geen grondslag hebben. In veranderde omstandigheden openbaren sommigen, die pilaren in het huis van God leken te zijn, dat onder de laag verf of vernis er slechts rotte balken zijn. Maar de nederige van hart, die dagelijks de noodzaak inziet van verbonden te zijn met de eeuwige Rots, zal onbeweeglijk staan temidden van de stormen van beproeving, omdat hij niet op zichzelf vertrouwt.

“Ongeschokt staat het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de Zijnen.”
2 Tim. 2:19