Er zijn tegenwoordig veel belijdende christenen die zouden zeggen dat Daniël te kleingeestig was, en die hem bekrompen zouden noemen. Ze vinden de kwestie van eten en drinken van te geringe betekenis om zo’n beslissing te nemen, een keus die het mogelijk prijsgeven van aards voordeel omvat. Maar zij, die zo spreken, zullen op de dag des oordeels ontdekken, dat ze zich van Gods eisen hebben afgewend, en hun eigen maatstaf van goed en kwaad hebben gebruikt. Ze zullen ontdekken dat hetgeen zij onbelangrijk vonden in het oog van God niet onbelangrijk was. Zijn geboden vereisen strikte gehoorzaamheid. Zij die één van Zijn geboden aanvaarden en gehoorzamen, omdat het hen schikt, terwijl ze een ander gebod verwerpen, omdat gehoorzaamheid daaraan een offer zou vragen, verlagen Gods maatstaf, terwijl ze door hun voorbeeld anderen er toe brengen Gods heilige wet niet ernstig te nemen. Een “Aldus zegt de Here” moet onze maatstaf zijn in alle dingen!