Aan het eind van de tien dagen bleek het resultaat het tegenovergestelde te zijn van dat wat Melzar verwacht had. Niet alleen uiterlijk, maar ook verstandelijk stonden zij, die matig geleefd hadden, ver boven hun metgezellen, die aan eetlust hadden toegegeven. Als resultaat van deze proef kregen Daniël en zijn vrienden toestemming gedurende het verdere verloop van hun studies hun eenvoudig dieet te handhaven. De Heer zag goedkeurend neer op de vastbeslotenheid en zelfverloochening van deze Hebreeuwse jongelingen, en Zijn zegen rustte op hen.

“Hij gaf hen kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen.”Dan. 1:17

Aan het einde van de driejarige opleiding, toen hun kennis en bekwaamheid werd getest door de koning;

“Bevond hij hen tienmaal voortreffelijker dan al de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse rijk.” Dan. 1:20