Hoe Zijn wonderbare liefde tot uiting komt

“Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.”        1 Johannes 3:1

Liefde is het beginsel dat ten grondslag ligt aan het bestuur van God in de hemel en op de aarde, en deze liefde moet ingeweven zijn in het levenspatroon van de christen. Het hart dat de invloed ondergaat van dit verheven beginsel, zal verheven worden boven alles wat uit de zelfzuchtige natuur voortkomt.

Wanneer wij naar de juiste bewoording zoeken om de liefde van God te beschrijven, vinden wij alleen de woorden, die te min en te zwak zouden zijn om zo’n verheven begrip uit te kunnen drukken, en dan leggen wij de pen neer en zeggen: ‘Nee, dit is niet te beschrijven.’ Wij kunnen alleen doen wat de geliefde discipel deed en zeggen:

“Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genaamd worden.” 1 Johannes 3:1

Als wij proberen deze liefde te beschrijven, voelen wij ons als kinderen die hun eerste woordjes prevelen. Wij mogen aanbidden zonder woorden, want stilzwijgen is in deze dingen het welsprekendst. Deze liefde gaat boven alle beschrijving uit.

Alle vaderliefde die van generatie tot generatie geuit is via de weg van het menselijk hart, alle bronnen van zachtmoedigheid die in de harten van de mensen geopend zijn, zijn slechts een beekje vergeleken bij de grenzeloze oceaan van oneindige, onuitputtelijke liefde van God. Geen mens die dat tot uiting kan brengen, geen pen die dat beschrijven kan.

U kunt het elke dag van uw leven overdenken, u kunt ijverig de Schriften onderzoeken om het te verstaan, u kunt misschien alle kracht en vermogens die God u gegeven heeft verzamelen, in een poging de liefde en ontferming van de Vader te begrijpen; toch is er een oneindigheid die daarboven uitgaat.

U kunt deze liefde door de eeuwen heen bestuderen, toch zult u nooit de volkomen lengte en breedte, de diepte en de hoogte bevatten van Gods liefde, Die Zijn Zoon gaf om te sterven voor deze wereld.

De eeuwigheid zelf kan dit nooit volledig openbaren. Maar als wij de Bijbel bestuderen en nadenken over het leven van Christus en het verlossingsplan, zullen deze grote onderwerpen zich steeds meer openleggen voor ons verstand.