Een vraag van leven of dood…

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.
Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Openbaring 3:20-22

 

Wat een wondere waarheid! Dit is een tweesnijdend zwaard. Deze vraag van leven of dood heeft te maken met heel het mensdom. De keus die wij in dit leven doen, zal onze keus voor de eeuwigheid zijn! Wij zullen eeuwig leven, of de eeuwige dood ontvangen. Er is geen tussenweg, geen tweede proeftijd! 

Van ons wordt gevraagd om in dit leven te overwinnen, zoals Christus overwonnen heeft.

God heeft ons overvloedige voorzieningen en voorrechten geschonken, zodat wij kunnen overwinnen, zoals Christus overwonnen heeft om bij Hem op Zijn troon te zitten.

Maar om overwinnaars te zijn, mag er in ons leven geen toegeven aan vleselijke neigingen zijn. Alle zelfzucht moet met wortel en tak worden uitgeroeid…