De raad van Petrus om zich te onthouden van vleselijke lusten is een directe en krachtige waarschuwing tegen het gebruiken van alle opwekkende en verdovende middel als thee, koffie, tabak, alcohol, morfine, enz.
Deze genotmiddelen mogen gerekend worden tot de lusten, die een verderfelijke invloed uitoefenen op het morele karakter. Hoe eerder men deze schadelijke gewoonten vormt, des te vaster zullen ze hun slachtoffer ketenen aan lusten, en des te zekerder zullen ze de geestelijke standaard doen zakken.

De leer van de Bijbel zal weinig indruk maken op hen, van wie de gevoelens afgestompt zijn door zelfbevrediging. Duizenden zijn bereid niet alleen hun gezondheid en hun leven, maar zelfs hun hoop op de hemel te offeren voordat ze de strijd willen voeren tegen hun verdorven lusten. Een dame, die jaren lang beweerde heilig te zijn, merkte op, dat ze, als ze moest kiezen tussen haar pijp en de hemel, zij zou zeggen: “Vaarwel, hemel, ik kan mijn liefde voor mijn pijp niet opgeven.” Deze afgod had zich geworteld in haar ziel, waardoor voor Jezus een tweede plaats overbleef. Toch beweerde deze vrouw dat ze de Heer volkomen toebehoorde!