Zij, die werkelijk geheiligd zijn, zullen waar ze zich ook mogen bevinden, de morele standaard hooghouden door het bewaren van correcte levensgewoonten, en precies als DaniĆ«l zullen ze anderen een voorbeeld geven van matigheid en zelfverloochening. Elke verkeerde eetgewoonte wordt een ‘krijgvoerende’ lust. Alles, wat in strijd is met de natuurlijke wetten, schept een verziekte toestand van de ziel. Het toegeven aan de eetlust schept een zieke maag, een bedorven lever, een beneveld brein, en het bederft zo het humeur en de geest van de mens. Deze verzwakte krachten worden God aangeboden, Die weigerde de offeranden te aanvaarden, tenzij ze zonder gebrek waren! Het is onze taak onze eetlusten en levensgewoonten in overeenstemming met de wetten der natuur te brengen. Als het lichaam, geofferd op het altaar van Christus, even nauwkeurig werd onderzocht als dat vroeger met de Joodse offeranden het geval was, wie zou dan aanvaard worden?

Met hoeveel zorg behoren christenen hun gewoonten te regelen, zodat ze de volledige levenskracht kunnen wijden in de dienst van Christus! Als we geheiligd willen zijn in geest, ziel en lichaam, moeten we leven in overeenstemming met de goddelijke wet. Het hart kan God niet toebehoren, wanneer aan de eetlust en de hartstocht wordt toegegeven ten koste van gezondheid en leven. Zij, die de wetten schenden waarvan de gezondheid afhangt, moeten de gevolgen dragen. Ze hebben hun vermogens zo verzwakt, dat ze hun plichten ten opzichte van de medemensen niet naar behoren kunnen vervullen, en beantwoorden zo absoluut niet aan Gods eisen.