Toen Lord Palmerston, destijds eerste premier van Engeland, het verzoek kreeg van de Schotse geestelijkheid een dag te bepalen van vasten en gebed, of de cholera af te wenden, antwoordde hij: “reinigt en ontsmet uw huizen en straten, bevordert reinheid en gezondheid onder de armen, en zorgt dat ze voldoende goed voedsel en kleding hebben, gebruikt de goede gezondheidsvoorschriften in het algemeen, en ge zult geen behoefte hebben aan een gebeds en vastendag. De Heer zal niet horen, zolang op deze, door Hem aangewezen voorzorgsmiddelen, geen acht wordt geslagen.” Paulus zegt:

“Laten we ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.”
2 Kor. 7:1

Tot onze bemoediging stelt hij ons de vrijheid voor, die de werkelijk geheiligde mens kan bezitten:

“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.” Romeinen. 8:1

Hij vermaant de Galaten:

“Wandelt in de Geest, en vervult niet het begeren van het vlees.” Gal. 5:16

Hij noemt enkele van de vormen van vleselijke lusten “afgodendienst,…dronkenschap,… en dergelijke.” Gal. 5:20,21
Na het opnoemen van de vruchten van de Geest, waaronder matigheid (is zelfbeheersing), voegt hij eraan toe:

“Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met hartstochten en begeerten gekruisigd.” Gal. 5:24