Gehoorzaamheid leid tot Volmaaktheid.

Als u gewillig bent en luistert,
zult u het goede van het land eten,
maar als u weigert en ongehoorzaam bent,
zult u door het zwaard gegeten worden;
want de mond van de HEERE heeft gesproken.

Jesaja 1:19-20

Wij kunnen de waarde van een eenvoudig geloof en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid niet onderschatten. Het karakter krijgt volmaaktheid door in eenvoudig geloof het pad van gehoorzaamheid te begaan.