Wee hun die het kwade goed noemen
en het goede kwaad;
die duisternis voorstellen als licht,
en licht als duisternis;
die bitter voorstellen als zoet
en zoet als bitter.
Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn
en naar hun eigen mening verstandig.

Jesaja 5:20-21

De groep die hier wordt voorgesteld, verheffen hun eigen meningen en redeneringen, die niet gesteund worden door het gezag van Gods Woord. Ze gedragen zich alsof onbekendheid met Goddelijke zaken niet gevaarlijk en zelfs niet noodlottig voor de ziel zou zijn…

Ze verkiezen hun eigen redeneringen boven Goddelijke Openbaringen, hun eigen plannen en menselijke wijsheid boven de raadgevingen en geboden van God.

De vroomheid en nauwgezetheid van anderen wordt fanatisme genoemd en zij, die waarheid en heiligheid beoefenen worden gadegeslagen en bekritiseerd.

Zij maken hen, die het geheimenis der godzaligheid onderwijzen en geloven, “Christus in u, de hope der heerlijkheid”, belachelijk… De beginselen die aan dit alles ten grondslag liggen, onderscheiden ze niet en ze gaan door met kwaad doen, terwijl ze de deur voor satan openstellen om gemakkelijk toegang tot het hart te vinden.