Jezus stierf om de mens uit de macht van Satan te bevrijden. Hij kwam om ons vrij te maken door het bloed van Zijn verzoenend offer. De mens, die het eigendom van Jezus Christus is geworden, en waarvan het lichaam de tempel van de Heilige Geest is, zal geen slaaf zijn van het verderfelijke gebruik van tabak. Zijn krachten behoren Christus toe, die hem gekocht heeft met Zijn bloed. Zijn bezit behoort de Here toe. Hoe kan hij dan vrij van schuld zijn, wanneer hij dagelijks het van God ontvangen kapitaal besteedt aan het toegeven aan een zingenot, dat niet beantwoordt aan een natuurwet?

Jaarlijks wordt een enorm bedrag uitgegeven voor dit genotmiddel, terwijl zielen hongeren naar het woord des levens. Belijdende christenen beroven God in tienden en vrije gaven, terwijl ze offeren op het altaar van verderfelijke lusten, door het gebruik van tabak. Hieraan besteden zij veel meer dan aan het helpen van de armen en het ondersteunen van Gods werk. Zij, die werkelijk geheiligd zijn, zullen elke schadelijke gewoonte overwinnen. Dan zullen al deze nodeloze uitgaven bestemd worden voor de schatkist van God, en christenen zullen voorop staan in zelfverloochening, zelfopoffering en matigheid. Dan zullen zij het licht van de wereld zijn.