Op die dag zullen zeven vrouwen
één man vastgrijpen
en zeggen: Ons eigen brood zullen wij eten
en met onze eigen kleren zullen wij ons kleden.
Laat ons slechts uw naam mogen dragen.
Neem onze smaad weg!

Jesaja 4:1

Deze profetische woorden hebben een ernstige boodschap in zich, die geopenbaard kan worden door de gebruikte symboliek te vertalen; Zeven is het getal van de volheid, dus zeven vrouwen betekent dan eigenlijk alle vrouwen. Als de Bijbel spreekt over vrouwen, dan worden daar ook wel kerken mee bedoeld of groepen gelovigen. Nu lezen we dus dat alle kerken één man zullen vastgrijpen. Deze man moet Jezus Christus zijn, die al de kerken menen te dienen…

Maar wat zeggen de kerken? Ons eigen brood zullen wij eten… Het Brood des Levens is Christus, maar het Brood staat ook voor Zijn Woord. De gelovigen die Christus willen aannemen moeten Zijn Brood eten, Zijn Woorden tot zich nemen en zich daarmee voeden en niet met hun eigen brood, hun eigen ideeën en hun eigen bepalingen die niet uit de hemel zijn, maar uit mensen.

Bovendien zullen ze zich met hun eigen kleren kleden, zo lezen we. Maar zoals het eeuwig evangelie verkondigt, moet iedere gelovige bekleed worden met de witte kleren die de rechtvaardigheid van Christus symboliseren! Wij kunnen niet in het oordeel verschijnen in onze eigen vuile kleren, maar deze moeten gedurende ons leven schoongewassen zijn in het bloed van het Lam. Gods Woord zegt in Openbaring 3:18

Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.

Zonder Christus rechtvaardigheid zijn we naakt en missen we het bruiloftskleed waarmee we de bruiloftszaal binnen mogen.

Deze vrouwen willen slechts Zijn Naam dragen… Ze willen wel christenen heten, maar ze willen niet voldoen aan de Woorden die door God gesproken zijn en ook willen ze hun levensstijl, hun karakter niet in overeenstemming brengen met de wensen van de Man; Jezus Christus de Bruidegom!

Wat voor gelovige bent u?