Evenals tabak, hebben thee en koffie een schadelijke uitwerking op het lichaam. Thee is bedwelmend. Hoewel in mindere mate, zijn de gevolgen dezelfde als die van alcoholische dranken. Koffie benevelt in sterkere mate het verstand en stompt energie af. Het is niet zo gevaarlijk als tabak, maar de gevolgen zijn soortgelijk. De argumenten, die ingebracht worden tegen tabak, kunnen in zekere zin ook worden gebruikt tegen het gebruik van koffie en thee.

Wanneer zij, die gewend zijn thee, koffie, tabak, opium of alcoholische dranken te gebruiken, verhinderd worden deze genotmiddelen tot zich te nemen, zal het voor hen onmogelijk zijn met belangstelling en enthousiasme deel te hebben aan de eredienst van God. Goddelijke genade schijnt niet bij machte om hun gebeden of getuigenissen leven te schenken of te bezielen. Deze belijdende christenen doen goed eens ernstig na te denken over de bron van hun genietingen. Is deze van boven, of van beneden?

Voor iemand die deze genotmiddelen gebruikt, schijnt de wereld troosteloos zonder deze gekoesterde gewoonte. Ze doodt de natuurlijke gevoelens van het lichaam en geest, en maakt ze minder gevoelig voor de invloed van de Heilige Geest. Wanneer de gebruikelijke stimulansen ontbreken, hongert zijn lichaam en ziel niet naar gerechtigheid, heiligheid of Gods tegenwoordigheid, maar naar zijn geliefkoosde afgod. Door het toegeven aan deze schadelijke lusten, verzwakken belijdende christenen dagelijks hun krachten en maken het onmogelijk God te verheerlijken.