Zeg verder tegen hen: Zo zegt de HEERE:
Zal men vallen en niet weer opstaan?
Of zal men zich afkeren en niet terugkeren?
Waarom heeft dan dit volk, Jeruzalem, zich afgekeerd met een altijddurende afkeer?
Zij houden vast aan bedrog, zij weigeren terug te keren.
Ik heb er acht op geslagen en geluisterd:
zij spreken wat juist niet behoorlijk is.
Er is niemand die berouw heeft over zijn slechtheid
door te zeggen: Wat heb ik gedaan?

Verwerping van de Waarheid…

De overheersing van de zonde is alarmerend. De wereld is vervuld van geweld zoals in de dagen van Noach. Zou de wereld in deze toestand verkeren als zij, die voorgeven dat ze Gods volk zijn, de wet des HEEREN hadden geƫerbiedigd en gehoorzaamd?

De verwerping van de waarheid, het feit dat de mensen Gods geboden terzijde hebben geschoven, heeft de huidige toestand veroorzaakt.

Gods Woord wordt van generlei waarde geacht door valse herders. De duidelijke tegenstand van de ‘herders der kudde’ ten opzichte van de Wet des Heren, openbaart dat zij het Woord des Heren hebben verworpen en in plaats daarvan hun eigen woorden hebben gesteld. Bij hun schrift-verklaringen leren ze als leerstellingen de geboden van mensen…

Jezus Christus, het Levende Woord, sprak tot deze mensen zoals we lezen in MattheĆ¼s 15:8-9; 22:29;

 

Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan;
maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.

U dwaalt, omdat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God…

Deze noodlottige toestand onder vele ‘gelovige’ van die tijd, is precies zoals de situatie is onder vele ‘gelovige’ in onze tijd… in de eindtijd van de geschiedenis van deze wereld…

Bekeer u en leef!