Johannes zou zijn werk niet zonder grote tegenwerking verrichten. Satan zat niet stil. Hij zette boze mensen aan het leven van deze Godsman te bekorten. Heilige engelen beschermden hem tegen hun aanvallen. Johannes moest werken als een getrouwe getuige voor Christus. In die gevaarlijke tijd had de gemeente zijn getuigenis nodig.

Door onjuistheid en bedrog probeerden de gezanten van satan tegenstand op te wekken tegen Johannes en tegen de leer van Christus. Het gevolg was dat verdeeldheid en dwaalleer de gemeente in gevaar brachten. Onbevreesd trad Johannes deze dwalingen tegemoet. Hij versperde de weg voor de tegenstanders van de waarheid. Hij schreef en vermaande dat de leiders van deze ketterijen niet in het minst aangemoedigd mochten worden. De gevaren die destijds de jonge gemeente bedreigde, zijn er tegenwoordig ook en de leer van de apostel betreffende deze punten moet zorgvuldig opgevolgd worden. “Je moet liefde bezitten”, wordt overal gehoord, vooral aan de zijde van hen die voorgeven geheiligd te zijn. Maar liefde is te zuiver om onbeleden zonden te bedekken. De leer van Johannes is belangrijk voor hen die te midden van de gevaren in de eindtijd leven. Hij was nauw verbonden geweest met Christus. Hij had geluisterd naar Zijn leringen en had Zijn machtige werken gadegeslagen. Hij droeg een overtuigende boodschap, die de leugens van Zijn vijanden ontzenuwde.