Theocratie

(Grieks: godsregering) Staatsvorm waarbij de overheid – al dan niet onder toezicht van een religieuze gezagsinstantie – de wet van God erkent als beslissend voor de inrichting van de samenleving.

Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/religie-en-levensbeschouwing/theocratie

De Verenigde Staten is de afgelopen jaren verandert van een Republiek, naar een Theocratie. Al is de V.S. gegrondvest op een grond-wet, die Kerk en Staat gescheiden houdt, wordt deze grond-wet momenteel teniet gedaan omdat de katholieke- en evangelische- ‘kerkleiders’, de Amerikaanse regering besturen…

 

Voor talloze christenen zal deze ontwikkeling op het eerste gezicht niet gelijk een negatieve ontwikkeling lijken! Wat helaas maar weinig mensen beseffen, is dat Gods Woord ons ernstig gewaarschuwd heeft voor deze ontwikkeling!

En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.

En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.
En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

Openbaring 13:11, 14-15

Als u beter wilt begrijpen wat het beeld van het beest is, dat in de V.S. is opgericht, gebruik dan de volgende link;

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2018/04/14/het-beeld-van-het-beest/

Is het mogelijk dat zoiets vreselijks tot stand kan komen als hier werkelijk oprechte, bekeerde christenen aan het werk zijn?! Een ware christen zal in navolging van onze Heere toch nooit overgaan tot vervolging en geweld?! We moeten hiervoor een aantal dingen goed begrijpen… Deze ‘geestelijke kerk-leiders’ zijn stuk voor stuk zogenaamde ‘welvaarts-evangelisten’. Dit zijn de bekende T.V.-predikanten die een verdraaid evangelie brengen, die niet redden kan, maar die wel hun volgers doen geloven dat het overmaken van een geldbedrag, tot een grote zegen zal leiden!

Iedere christen die enigszins begrijpt waar onze ‘schat’ behoort te zijn (Mattheüs 6:19-24), zal begrijpen dat deze steen-rijke predikers, die ‘zegeningen’ verkopen voor geld, geen dienstknechten van de ware Christus kunnen zijn! De warme banden die deze ‘protestanten’ bovendien hebben met ‘de mens der wetteloosheid’,  is profetisch gezien ook geen best teken…

We zullen twee van de vele ‘geestelijke-leiders’, die zich rond president Trump verzameld hebben, eens in het licht zetten. De eerste is een dame die aan haar uiterlijk waarschijnlijk al meer geld besteed heeft, dan al haar collega’s bij elkaar. Over het behaalde resultaat zijn de meningen overigens verdeeld…

Paula White

 

 

 

De volgende ‘kerk’-leider, die we even kort in het zonnetje willen zetten is een man die naar schatting al 760 miljoen dollar waard is;

Kenneth Copeland

 

http://www.youtube.com/watch?v=edwCVThqqXQ

 

Vele miljoenen mensen, in de Verenigde Staten en in de rest van de wereld, zullen misleid worden door de tekenen en wonderen die deze valse éénheid gegeven is te doen voor de ogen van het beest.(Openbaring 13:14)

We hopen dat uw ogen open zullen zijn!