Media bepalen onze kijk op wereldgebeurtenissen.

Er is een heleboel aan de hand in de wereld van vandaag. Oorlogen… Geruchten van oorlogen… Honger… Ziekten… Onrust in de aardkorst en de atmosfeer…

Alles wijst er op dat Jezus spoedig terug komt!    (Lukas 21:25-33)

Bijna alle mensen, helaas ook de meeste Bijbelvaste-christenen, denken bij alle onrust in deze wereld echter helemaal niet aan de Woorden van onze Verlosser. De mensen denken aan; Opwarming van de aarde, CO2 uitstoot en een wereld die uit balans is… Sterker nog, de mensen denken het niet alleen, ze zijn er heilig van overtuigd!

Hoe komt dat?

Ons wereld-beeld wordt voor het grootste deel bepaald door wat wij horen op het nieuws, in de media en natuurlijk wat we meekrijgen op school en vanuit onze omgeving. Nieuws en media zijn de enige bronnen die wij hebben als het gaat om gebeurtenissen die ‘ver van ons bed’ zijn en daarom zijn juist deze alles bepalend in ‘onze’ kijk op de wereld!

Een interessant artikel uit “The Daily Caller” geeft duidelijk weer, hoe verschillende media een ‘nieuwe draai’ geven aan de oorzaak van de grote vluchtelingen stromen.

“THEY’RE FLEEING GLOBAL WARMING”

Several media outlets have published stories linking the migrant caravan to global warming.

Thousands of migrants from Central American countries, such as Honduras and Guatemala, are making their way through Mexico to the U.S. border to declare asylum.

Those in the media looking for a global warming angle to the story found experts who say the migrant caravan is a preview of the waves of “climate refugees” that will come with more global warming.

Voor het complete bericht kunt u de volgende link gebruiken:

http://dailycaller.com/2018/10/31/media-caravan-global-warming/

Er zijn werkelijk talloze media berichten te vinden, vooral op de buitenlandse nieuws-sites, die de vluchtelingen linken aan de veronderstelde ‘opwarming van de aarde’. Ook hier in Nederland wordt ten volle aangenomen, dat de ‘opwarming’ een feit is en ook hier wordt de wereldwijde vluchtelingen stroom hieraan gekoppeld… Zogenaamde ‘experts’ voorzien de media in de benodigde verklaringen voor deze gedachte…

Maar of het werkelijkheid is of een creatie van machten en media?!

Weest waakzaam, nuchter en onthoud de Woorden van onze Heere;

Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.
Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.
Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

Mattheüs 24:32-35

Bezoek onze website voor meer informatie over ‘klimaat-verandering en de Bijbel’.

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2018/01/11/klimaatverandering-en-bijbel-1/