Waarom de Schrift?

Je geloof opbouwen met het zekere Woord van God

‘De man was al meer dan 40 jaar dood en begraven. Op een grauw dag werd de vrede verstoord op een kerkhof in Lutterworth, Engeland. Een vreemde groep ging naar een bepaald graf toe met schoppen in hun hand. Rond het graf verzamelde zich een groep geestelijken die de gravers opdroegen de overblijfselen op te graven van John Wycliffe. Hij was ooit een geliefde priester en een zeer gewaardeerde geleerde in Oxford die op 31 december 1384 was gestorven. De opgegraven beenderen van Wycliffe werden vervolgens verbrand en de as werd verspreid in de rivier de Swift. WAT HAD HIJ GEDAAN OM ZO’N LOT TE VERDIENEN? WAAROM WAS DE KERK VAN ROME ER ZOZEER OP UIT OM ZIJN STOFFELIJKE RESTEN VAN DEZE AARDE TE VERWIJDEREN? John Wycliffe had de moed gehad de waarheid te spreken én hij had het Woord van God aan mensen gegeven in hun moedertaal. Een eeuw voor de geboorte van Maarten Luther verkondigde Wycliffe al: ‘Vertrouw volledig op Christus, maak u geheel en al afhankelijk van Zijn lijden, waak ervoor om te zoeken naar een andere manier om te worden gerechtvaardigd dan door Zijn gerechtigheid.’

De kracht van de Schrift

Wycliffe kende de kracht van de Schrift. Hij was vastbesloten het in de taal van het volk te geven, in plaats van alleen in het Latijn, want dat was de taal van de geleerden. Terwijl hij met felle tegenstand werd geconfronteerd, ging hij verder met dit belangrijke werk. Hij legde uit dat ‘Engelsen de wet van Christus het best in het Engels leren. Mozes hoorde Gods wet ook in zijn eigen taal en zo verging het ook de apostelen van Christus.’

Deze Bijbel van Wycliffe had een diepgaande invloed omdat het duizenden mensen een directe toegang gaf tot Gods Woord. In het klassieke boek ‘Foxe’s Book of Martyrs’ schreef John Foxe: ‘Ze hebben zijn (Wycliffe’s) lichaam opgegraven, zijn botten verbrand en zijn as bij wijze van spreken verdronken. Toch konden zij het Woord van God en de Waarheid van zijn leer, met de vrucht en het succes daarvan niet verbranden. Tot op de dag van vandaag zijn die gebleven.’

De Tyndale Bijbel

William Tyndale was een begaafde geleerde die les gaf in Oxford en Cambridge en vloeiend acht talen sprak. Hij is misschien wel de bekendste Bijbelvertaler en martelaar. Hij kende de Bijbel van Wycliffe omdat Tyndale in het zestiende eeuwse Engeland leefde. Hoewel deze Bijbel nog steeds verboden was, waren er op de zwarte markt kopieën beschikbaar van het manuscript. Ze waren echter duur en moeilijk te vinden. In het midden van de jaren 1500 werd drukwerk steeds gebruikelijker. Dus besloot Tyndale dat het tijd was voor een bijgewerkte Engelse vertaling die toegankelijk zou zijn voor meer mensen. Tyndale vertaalde vanuit de originele Griekse en Hebreeuwse tekst. Wycliffe had dat daarentegen nog gedaan vanuit het Latijn.

Vanwege het religieuze klimaat in Engeland ging Tyndale naar Duitsland. Daar was de Hervorming goed op gang gekomen en Maarten Luther had al een Duitse vertaling van de Schrift voltooid. Tyndale werkte snel en tegen 1525 werden er exemplaren van zijn Nieuwe Testament Engeland binnengesmokkeld.

 

Religieuze leiders waren woedend dat zij de verspreiding van Gods Woord niet tegen konden houden. Ondertussen werkte Tyndale aan het vertalen van het Oude Testament terwijl hij nog steeds op het Europese continent woonde. Hij had ongeveer de helft van het Oude Testament vertaald en gepubliceerd voordat hij werd verraden door een Engelsman.

William Tyndale heeft meer dan 500 dagen gevangen gezeten in een kasteel in de buurt van Brussel voordat hij in oktober 1536 uit de kerker werd gehaald. Hij werd vastgebonden aan een paal op de binnenplaats van het kasteel en vervolgens gewurgd met een dikke ketting voordat zijn lichaam werd verbrand.

Johannes Hus, een Tsjechische priester, was ook zo’n vertaler en martelaar. Anderen ondergingen hetzelfde lot.

Wat was er zo kostbaar aan de Schrift dat zij, en duizenden anderen, bereid waren daarvoor te lijden en te sterven? Is Gods Woord vandaag ook zo belangrijk voor ons?

De Bijbel is nu overal makkelijk verkrijgbaar. Het heeft de eer de bestseller aller tijden te zijn. Het is ook het meest vertaalde boek ter wereld. Individuele boeken zijn in 2.932 verschillende talen vertaald. Het gehele Nieuwe Testament is beschikbaar in 1.333 talen. De complete Bijbel is vertaald in 553 talen.