Waarom de Schrift?

De Schrift is leerzaam!

De Bijbel is de meest veelomvattende en leerzaamste geschiedenis die de mens bezit. De Bijbel kwam vers uit de bron van eeuwige Waarheid, en een goddelijke hand heeft door alle eeuwen heen de zuiverheid ervan bewaard. De heldere stralen werpen licht op het verre verleden, waar menselijk onderzoek vergeefs in probeert door te dringen. Alleen in Gods Woord vinden we een verslag van de schepping. Hier zien we de kracht die het fundament heeft gelegd van de aarde en die de hemelen heeft uitgerold als een boekrol.

Hier alleen kunnen we de geschiedenis van het menselijk ras vinden, onbedorven door menselijke vooroordelen of menselijke trots.

De Bijbel stijgt net als Jezus uit boven cultuur, vooroordelen en trots. Het openbaart ons de waarheid over onszelf, over onze wereld en nog veel meer. Het leert ons hoe we echt in een relatie met God en met elkaar kunnen staan. Het geeft ons krachtige beloften die ons helpen een consequent geestelijk leven te leiden.

Er kan een geweldig werk worden gedaan door de mensen de Bijbel voor te stellen zoals die luidt… Waarschuw hen de Bijbel te nemen zoals die is en op die manier met nadruk om goddelijk inzicht te vragen. Wanneer het licht schijnt, dan aanvaarden ze graag elke kostbare lichtstraal en zien zonder angst de consequenties onder ogen.

De Schrift is onze bescherming

Het Woord van God was op aarde het onderwerp van de leer en de prediking van Christus. Dit wordt tot ons gezegd:Wie Jezus wil dienen moet hetzelfde doen. Evenals vroeger worden tegenwoordig de kernwaarheden van Gods Woord vaak opzij gezet voor menselijke theorieën en speculaties. Hoewel zij beweren dat zij het evangelie brengen, aanvaarden sommige predikanten niet alles in de Bijbel als het geïnspireerde Woord… Zij stellen hun eigen oordeel boven het Woord. Het Bijbelwoord dat zij brengen, berust op hun eigen mening. Het goddelijk gezag wordt daardoor tenietgedaan. En zo wordt het zaad van ontrouw aan de Bijbel gezaaid.

De mensen raken in de war en weten niet meer wat ze moeten geloven…

Christus vertelde de mensen dat iedereen het Woord van God kan begrijpen. Hij benadrukte het onbetwistbare gezag van de Schriften. Dat moeten wij eveneens doen. De Bijbel moet de mensen worden voorgehouden als het Woord van oneindige God, als de afloop van elk twistpunt en de basis van alle geloof.

Laten we ons vooral de trouwe martelaren herinneren. Zij gaven liever hun leven op dan de Schrift. Laat het zo zijn dat ook wij het machtige, levende Woord van God als een schat bewaren en laten we dat onderwijzen en prediken totdat Jezus komt. Mogen we dan in staat zijn met David te zeggen:

“Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen U zondigen.”