Vrijheid van meningsuiting op internet ten einde…

We weten allemaal wel dat er gediscussieerd kan worden over -hoe ver men mag gaan- in het uiten van je mening als daarbij bevolkingsgroepen of personen worden gelasterd. Voor sommigen lijkt het een sport te zijn om zo hard mogelijk te bespotten in de naam van “meningsuiting”. Dit lijkt mij persoonlijk geen gezonde bezigheid en het kan doorgaans ook alleen als “humor” worden beschouwd door hen die hierbij niet het doelwit zijn…

Vandaag willen we eens stilstaan bij een andere vorm van meningsuiting, of beter gezegd, de beperking ervan… Hierbij gaat het niet over het doelbewust kwetsen van mensen, maar over gewone verschillen van meningen over onderwerpen, die kunnen ontstaan als gevolg van een verschil in levensbeschouwing of culturele achtergrond. Is het normaal dat mensen geen mening meer mogen hebben over bepaalde onderwerpen? Waar gaat het heen als gewone mensen, met gewone meningen een censuur opgelegd wordt als hun visie niet overeen komt met de mening van een bepaalde regering, macht of koning?

De tijd dat het persoonlijk-geweten aan banden wordt gelegd is reeds lang begonnen!

De machtigste media-giganten in deze wereld hebben regels opgesteld waaraan iedere gebruiker van hun diensten aan moet voldoen. Facebook is één van deze giganten en nu is ook Apple bezig om bepaalde meningen te verbannen…

 Apple CEO Tim Cook: Not Banning Those Who Violate ‘Our Morality’ ‘Is a Sin’

Gebruik de volgende link om een artikel met een video te zien waarin Tim Cook, een topman van Apple, aangeeft dat “Het niet verbannen van hen, die ‘onze moraliteit’ overtreden, een zonde is!

 

http://www.cnsnews.com/blog/michael-w-chapman/openly-gay-apple-ceo-tim-cook-not-banning-those-who-violate-our-morality-sin

 

Onze moraliteit of Gods Moraliteit?

Het is bijzonder om te zien hoe -de mens- bepaald wat ‘zonde’ is en dat de Hoge, Heilige Maatstaf van God totaal buiten beeld geraakt is in deze wereld. Mijn overtuiging, in overeenstemming met mijn geweten, geeft aan dat er slechts ÉÉN is Die kan bepalen wat Zonde is, en Dat is de Schepper van hemel en aarde en alles wat daarin is! Ieder schepsel is uiteindelijk aan slechts ÉÉN verantwoording schuldig en dat is aan zijn Maker, Redder en Rechter!

Onze HEERE laat Zich kennen door Zijn Woord, de Bijbel en door Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij verandert niet. Wat vroeger zonde was, is het vandaag en morgen ook. Het is de wereld die veranderd… Het is de moraliteit van de mensheid die verandert. De maatstaf van Tim Cook is niet de Maatstaf van God! Tim Cook geeft drie redenen om mensen te verbannen;

“those who seek to push hate, division, and violence,”

Wanneer roept iemand op tot haat? Wanneer roept iemand op tot geweld?? En als er geen verdeeldheid mag zijn, dan is de lijst straks oneindig! Er mag niet meer verschillend gedacht worden en Tim Cook bepaald de norm… Tim Cook zal dan ook vast niet zo gelukkig zijn met de Woorden van onze Heer;

Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder;
en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.

Mattheüs 10:34-36

Het Woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard en voor ieder schepsel de maatstaf in zijn oordeel…