De inwonende Geest

“En wie Zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.” 1 Johannes 3:24

 

De Heilige Geest is de adem van het geestelijk leven in de ziel. Het geven van de Geest is de gave van het leven van Christus. Deze zorgt ervoor dat degene, die de Geest ontvangt, doordrongen wordt van de eigenschappen van Christus. De Heilige Geest zal het hart, dat zich op niets kan beroemen, binnengaan. De liefde van Jezus zal de leegte vullen die ontstaan is, door de ontlediging van het ‘eigen ik’.

Diegenen die Christus zien in Zijn ware karakter en Hem in hun hart ontvangen, hebben het eeuwige leven. Het is door de Geest dat Christus in ons woont, en Gods Geest, Die in het hart ontvangen is in het geloof, is het begin van het eeuwige leven.

Wij kunnen niet spreken met Christus van aangezicht tot aangezicht, maar Zijn Heilige Geest is nabij ons, op welke plaats wij ook zijn. Zijn Geest werkt in en door ieder die Christus ontvangt. Degenen die weten, dat de Geest in hen woont, openbaren de vruchten van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid en geloof.

De Heilige Geest moet voortdurend bij de gelovige aanwezig zijn. Het is zeer nodig, dat wij zorgvuldig overdenken dat de Trooster bij ons moet wonen. Als ieder voor zich deze waarheid begreep, zouden wij ons nooit alleen voelen. Als wij door de vijand worden aangevallen, of worden overstelpt door verzoeking, moeten wij ons vertrouwen op God stellen, want wij hebben Zijn Woord als pand, dat wij nooit in de strijd alleen gelaten zullen worden.

Iedere ziel die vergeving ontving van zonden, is kostbaar in Zijn oog – kostbaarder dan de gehele wereld. Deze ziel is voor een oneindige prijs gekocht en Christus zal de ziel, voor welke Hij stierf, nooit verlaten.

Christus wordt vertegenwoordigd door de Heilige Geest. Wanneer deze Geest wordt gewaardeerd, en wanneer degenen, die door de Geest worden geleid, aan anderen de energie doorgeven, waarvan zij zijn doordrongen, dan wordt een onzichtbare draad aangeraakt zodat anderen diezelfde kracht zullen ervaren.

Mochten wij allen verstaan hoe grenzeloos de goddelijke bronnen zijn!