De Zondagswetten komen, vermomt als Klimaat-maatregelen…

De Bijbelse profetieën openbaren dat er een tijd zal komen dat “ men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,..” (Openbaring 13:16) Dit ‘merkteken’, wat door menselijke wetten opgelegd gaat worden, is duidelijk tegen de Heilige Wet van God in, omdat Hij ons laat weten dat een ieder die dit ‘merkteken’ aanneemt, eeuwig verloren zal gaan…

En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,
dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

Openbaring 14:9-10

Wilt u meer weten over waarom we geloven dat -de zondag- het ‘merkteken’ van het ‘beest’ is, kijk dan verder op onze web-site…

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2018/01/02/merkteken-beest-12/

Tussen wal en schip…

De mensen op aarde, die de Schepper willen eren, door Zijn Rustdag te houden; De Zevende-dag-Sabbat van het vierde gebod, zullen zich spoedig in een steeds lastiger pakket bevinden… De grootste machten op aarde vormen momenteel een wereldwijde éénheid, in rebellie tegen het Lam van God en Zijn trouwe volgelingen…

En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen.
Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.

Openbaring 16:13-14

Omdat de politieke leiders (koningen van de aarde) bij machte zijn om wetten op te leggen, worden deze sterk beïnvloed door verschillende, machtige partijen. Deze partijen, die op het eerste gezicht zo verschillend lijken, blijken uiteindelijk dezelfde agenda te volgen.

Terwijl enerzijds de pauselijke Laodato Si als draaiboek voor de regeringsleiders aangenomen is, komen aan de andere kant de ‘wetenschappers’ met de benodigde cijfers om de zondag voor gelovigen én ongelovigen noodzakelijk te maken…

Laodato Si

 

“ De wet van de zondagsrust (?!) verplichtte ertoe zich te onthouden van werk op de zevende dag (?!), want “dan kunnen ook uw rund en uw ezel rusten, en kunnen de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem komen” (Ex. 23, 12). Rust is een verruiming van de blik die het mogelijk maakt weer de rechten van de ander te erkennen. Zo verspreidt de rustdag, waarvan het middelpunt de Eucharistie is (?!), zijn licht over de hele week en moedigt ons aan de zorg voor de natuur en de armen tot de onze te maken.”

CO2 besparen: wat is effectief? (Bron: Martien Visser, lector Hanzehogeschool)

MAATREGELCO2-REDUCTIE
Van 130 naar 1200,3 megaton
Van 130 naar 1001,5 megaton

Autoloze zondag

1,2 megaton

3.333 voetbalvelden zonnepanelen0,4 megaton
De kachel een graadje lager0,8 megaton
Sluiting Hemwegcentrale Amsterdam1,7 megaton
Sluiten Engie Centrale Rotterdam1,7 megaton

Geen koopzondag

1,0 megaton

LED lampen verplicht in dienstensector0,9 megaton
Juiste bandenspanning auto’s0,4 megaton
Verduurzamen 100.000 woningenwoningen 0,4 megaton
Maximaal 5 minuten douchen1,5 megaton

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2268714-van-130-naar-120-is-effectief-maar-zet-liever-een-kookwekker-in-je-douche.html

Zoals we zien zou een absolute zondags-rust-wet 2,2 megaton CO2 uitstoot besparen… Al wordt er op dit moment nog niet openlijk en serieus aan gedacht om deze zondags-wetten hier door te voeren, kunnen we wel zien dat deze maatregelen paraat staan. De autoloze zondag die in Parijs reeds van kracht is, bewijst dat het wel degelijk werkelijkheid kan en zal worden…

En zo wordt heel de wereld geestelijk voorbereid om binnenkort JA te zeggen tegen de komende zondags-wet en een definitief NEE tegen de Schepper van hemel en aarde en Zijn Sabbat van het vierde gebod…

Wat kiest u?