Gods grote majesteit

Terwijl Johannes nadacht over de heerlijkheid van God, die geopenbaard werd in Zijn werken, werd hij overweldigd door de grootheid en majesteit van de Schepper. Ook wanneer alle inwoners van deze kleine wereld zouden weigeren God gehoorzaam te zijn, dan blijft Zijn heerlijkheid nog steeds bestaan. Hij kan elke sterveling wegvagen van het aardoppervlak en een nieuw mensenras scheppen, dat Zijn naam zou verheerlijken. Gods eer hangt niet af van de mens. Hij kan de menigte sterren aan de hemel, opwekken om een loflied ter ere van hun Schepper te zingen.

“Daarom loven de hemelen Uw wondermacht, o Here, ook Uw trouw in de gemeente der heiligen; want wie in de hemel kan de Here evenaren, wie onder de goden is de Here gelijk? God is zeer ontzagwekkend in de raad der heiligen, geducht boven allen die rondom Hem zijn.” Psalm 89:6-8