Vereniging met Christus is ons een groot voorrecht

Het is niet alleen het voorrecht, maar ook de plicht van iedere christen om een goede band met Christus te onderhouden en een rijke ervaring te hebben in de dingen van God. Dan zal zijn leven rijk zijn in goede werken. Christus zei;

“Hierin is Mijn Vader verheerlijkt; dat gij veel vrucht draagt.”
Johannes 15:8

Als we lezen over mensen die opvielen door hun vroomheid, beschouwen we dikwijls datgene wat zij bereikt hebben als ver buiten ons bereik liggend. Dit is echter niet waar. Christus stierf voor alle mensen. In Zijn woord ontvangen we de verzekering dat Hij meer bereid is de Heilige Geest te geven aan hen die Hem er om vragen, dan aardse ouders bereid zijn goede gaven te geven aan hun kinderen. De profeten en apostelen bezaten geen christelijk karakter door een wonder. Ze gebruikten de middelen die God hen binnen hun bereik verschafte. Allen die zich dezelfde inspanning getroosten zullen dezelfde resultaten behalen.