Oneindig wijs en goed

“De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.” Nahum 1:7

God is de bron van alle wijsheid, Hij is oneindig wijs, rechtvaardig en goed.

Afgezien van Christus, kunnen de wijste mensen die ooit geleefd hebben Hem niet begrijpen… Als de mensen een ogenblik verder zouden kunnen zien dan de omlijning van de beperkte horizon, als zij een glimp zouden kunnen opvangen van de Eeuwige, zou iedere mond gesloten worden wanneer hij zichzelf roemt. De mensen die op deze kleine atoom van een wereld leven, zijn beperkt. God heeft ontelbare werelden, die gehoorzaam zijn aan Zijn wetten en die worden geleid met eerbied voor Zijn heerlijkheid.

Er kan in geen enkel deel van het heelal iets gebeuren zonder dat Hij, Die almachtig is, het weet. Zelfs het eenvoudigste gebeuren in het menselijk leven is aan onze Maker bekend. Terwijl satan voortdurend kwaad beraamt, heeft God, onze Heer, de leiding over alles, zodat geen schade aan Zijn gehoorzame, op Hem vertrouwende kinderen zal overkomen.

Dezelfde macht, die de onstuimige golven van de oceaan bedwingt, kan alle opstandige en misdadige krachten in bedwang houden. God spreekt tot de een zowel als tot de ander: “Tot zover, en niet verder zult gij gaan.”

Wat een lessen van nederigheid kunnen wij leren als wij nagaan hoe God omgaat met Zijn schepselen. De Here kan maar weinig doen voor de mensenkinderen, omdat zij zo zijn van trots en ijdele eer. Zij verhogen zichzelf, maken hun eigen kracht groot en hun geleerdheid en hun wijsheid. God is gedwongen hun verwachtingen teleur te stellen en hun plannen te verijdelen, zodat zij zullen leren alleen op Hem te vertrouwen. Al onze vermogens zijn van God, wij kunnen niets doen, onafhankelijk van de kracht die Hij ons gaf. 

Waar vindt u een man, vrouw of kind, die God niet ondersteunt? Waar is de verlaten plek, die God niet vult? Waar is gebrek, dat niemand anders als God kan opvullen?

Wij zijn even onwetend omtrent God als kleine kinderen, maar wij mogen evenals kleine kinderen Hem liefhebben en Hem gehoorzamen. In plaats van speculeren over Zijn natuur en Zijn voorrechten, doen wij er beter aan acht te slaan op het Woord dat Hij heeft gesproken:

“Laat af, en weet dat Ik God ben” Psalm 46:11