De goddelijke tegenwoordigheid is altijd met ons

“Waarheen zou ik gaan voor Uw Geest, waarheen vlieden voor Uw aangezicht? Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er.”          Psalm 139:7,8

De tegenwoordigheid van de Oneindige wordt door de Psalmist voorgesteld als het gehele heelal doordringend. “Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er.”    Wij kunnen geen plek vinden waar God niet is. De Here God, de Almachtige, Die in de hemelen heerst, verklaart: ‘Ik ben met u.’ Hij verzekert Zijn volk, dat degenen die gehoorzamen, in een verhouding tot Hem staan, dat Hij hen kan zegenen, tot verheerlijking van Zijn Naam. Hij zal een hulp zijn, die tegenwoordig is, voor al degenen die Hém dienen liever dan zichzelf.

Hij zal een hulp zijn, die tegenwoordig is, voor al degenen die Hém dienen liever dan zichzelf.

Alhoewel God niet woont in tempels die door handen gemaakt zijn, toch vereert Hij met Zijn aanwezigheid de vergaderingen van Zijn volk. Hij heeft beloofd dat als zij samenkomen om Zijn aangezicht te zoeken, om hun zonden te bekennen en voor elkaar te bidden, Hij met hen zal zijn door Zijn Heilige Geest.

Toen Christus ten hemel voer, bleef het besef van Zijn aanwezigheid nog steeds bij Zijn volgelingen. Het was een persoonlijke tegenwoordigheid, vol liefde en licht…

Voortaan zou Christus door de Geest voortdurend in de harten van Gods kinderen wonen. Hun verenigd zijn met Hem was nauwer dan wanneer Hij persoonlijk met hen was geweest. Het licht en de liefde en de kracht van de in hen wonende Christus ging van hen uit. De mensen, die dit zagen ‘verwonderden zich, en herkenden hen, dat zij met Jezus geweest waren.’ (Handelingen 4:13)

Alles wat Christus voor Zijn discipelen was, wil Hij nu voor Zijn kinderen zijn.

Wij kunnen sterk zijn in de Here en in de sterkte van Zijn macht. Als we Christus in ons ontvangen, worden wij met kracht bekleed. Een inwonende Verlosser maakt dat Zijn macht ons eigendom wordt… De aanwezigheid van Christus in het hart is een levengevende macht, die het gehele wezen versterkt.

U moet nooit het gevoel hebben, dat Christus ver van u weg is. Hij is steeds nabij. Zijn liefhebbende aanwezigheid omgeeft u.