Weerstaan van satans verzoekingen

Wees niet moedeloos omdat uw hart soms verhard lijkt. Elke hindernis, elke innerlijke vijand vermeerdert echter uw behoefte aan Christus. Hij kwam om het hart van steen weg te nemen, om er een hart van vlees voor in de plaats te geven. Zie op Hem voor bijzondere genade, zodat u uw eigenaardige tekortkomingen kunt overwinnen. Weersta standvastig boze neigingen als u door verzoekingen geplaagd wordt. Zeg tot uw ziel: “Hoe kan ik mijn Verlosser onteren? Ik heb mijzelf aan Christus overgegeven. Ik kan de werken van satan niet doen. “Roep de trouwe Heiland om hulp, zodat u elke afgod en elke lievelingszonde kunt wegdoen uit uw leven. Laat het zo zijn dat uw geloofsoog Jezus ziet staan voor de troon van de Vader, terwijl Hij Zijn doorboorde handen toont als Hij voor u pleit. Geloof dat u kracht ontvangen zult door uw dierbare Heiland. Paulus zegt ons:

“Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.” 1 Korinthe 10:13